Werkwijze

Om te kunnen achterhalen welke problematiek er speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze problematiek op te lossen, zal de dierenfysiotherapeut een uitgebreid onderzoek doen.

Tijdens de opleiding heeft de dierenfysiotherapeut geleerd om het onderzoek volgens een vast protocol uit te voeren. Reden van dit protocol is dat de dierenfysiotherapeut een compleet beeld van het betreffende dier wil krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om de klachten, maar ook over de huisvesting, het gedrag, ziektegeschiedenis en vele andere factoren.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoeksprotocal

Anamnese
Een vraaggesprek om samen met u als eigenaar de situatie goed in kaart te brengen.

Inspectie stand
Het grondig bekijken van uw dier in stand.

Palpatie
Het bevoelen van de huid, spieren, pezen, banden en gewrichten van uw dier.

Inspectie bewegen
Het grondig bekijken van uw dier tijdens het bewegen.

Herhaling palpatie
Opnieuw bevoelen van de huid, spieren, pezen, banden en gewrichten, om eventuele effecten van het bewegen te achterhalen.

Functieonderzoek
Onderzoek naar de beweeglijkheid van de gewrichten en de lengte van de spieren.

Aanvullend onderzoek
Eventueel aanvullend onderzoek om een nog vollediger beeld te krijgen. Bijvoorbeeld een specifieke palpatie, neurologisch onderzoek of zadelinspectie.

Dierfysiotherapeutische werkdiagnose
De conclusie van de bevindingen uit de voorgaande stappen.

Behandelplan
Voor elk dier stelt de dierenfysiotherapeut een individueel, op maat gemaakt, behandelplan op.

Behandeling
De behandeling van uw dier.

Evaluatie
Regelmatig evalueert de dierenfysiotherapeut met u het verloop en het resultaat van de behandeling, zodat eventuele bijsturing kan plaatsvinden.

Afsluiting
Indien gewenst brengt de dierenfysiotherapeut aan het einde van de behandelreeks verslag uit aan uw dierenarts.