Privacywet (AVG)

Volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten alle bedrijven die persoonsgegevens van klanten vragen, inzichtelijk maken hoe zij deze gegevens vastleggen, gebruiken en bewaren.

In het geval van Librare Fysiotherapie voor Dieren worden uw naam, adres, emailadres en (mobiel)telefoonnummer genoteerd. Daarnaast wordt er informatie over uw dier gevraagd en worden de bevindingen uit het onderzoek en de behandeling genoteerd in het papieren patiƫntendossier.

Deze gegevens worden binnenshuis gearchiveerd om zo nodig bij een vervolg afspraak als informatie te dienen.

De administratie wordt digitaal verwerkt en op een server opgeslagen. Al deze gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard.

Na verwijzing door de dierenarts vindt er een terugkoppeling van het onderzoek/de behandeling plaats, vaak in de vorm van een verslag die via email wordt verstuurd, maar soms ook telefonisch. Bovenstaande gegevens van eigenaar en dier worden hierin verwerkt.

Als eigenaar mag u een aanvraag doen naar verwijdering van uw gegevens of naar de behandelstatus van uw dier.

Wanneer u geen bezwaar aantekent, gaat u akkoord met bovengenoemde werkwijze.

Privacywet (AVG)

Volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten alle bedrijven die persoonsgegevens van klanten vragen, inzichtelijk maken hoe zij deze gegevens vastleggen, gebruiken en bewaren.

In het geval van Librare Fysiotherapie voor Dieren worden uw naam, adres, emailadres en (mobiel)telefoonnummer genoteerd. Daarnaast wordt er informatie over uw dier gevraagd en worden de bevindingen uit het onderzoek en de behandeling genoteerd in het papieren patiƫntendossier.

Deze gegevens worden binnenshuis gearchiveerd om zo nodig bij een vervolg afspraak als informatie te dienen.

De administratie wordt digitaal verwerkt en op een server opgeslagen. Al deze gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard.

Na verwijzing door de dierenarts vindt er een terugkoppeling van het onderzoek/de behandeling plaats, vaak in de vorm van een verslag die via email wordt verstuurd, maar soms ook telefonisch. Bovenstaande gegevens van eigenaar en dier worden hierin verwerkt.

Als eigenaar mag u een aanvraag doen naar verwijdering van uw gegevens of naar de behandelstatus van uw dier.

Wanneer u geen bezwaar aantekent, gaat u akkoord met bovengenoemde werkwijze.